Vòng Quay Bãi Biển

Số người đang chơi: 452 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ge*****ny - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Bar*****on - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Ri*****ote - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Rus*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Dy*****is - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Lo*****le - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Gar*****uz - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Jac*****tes - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Ter*****on - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 110 Kim Cương    -      Ter*****ele - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Bil*****igh - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »